Rosení oken a stavebních konstrukcí, výskyt plísní

In Upoutávka by Pavel Keim

Opakované rosení oken a stavebních konstrukcí, výskyt plísní na povrchu v zimním období patří k častým problémům dnešních staveb, zvláště po realizaci výměny oken. Příčin tohoto hygienicky nežádoucího stavu může být celá řada, např. nevhodné užívání vnitřního prostoru, nevyhovující stavební konstrukce (chybějící tepelná izolace, výskyt tepelných mostů apod.), použití nevhodného okna jako výplň v dané konstrukci, nebo špatná montáž, nedostatečná výměna vzduchu apod. Na čí straně je odpovědnost za nežádoucí stav, s kterým jste nespokojeni… je to výrobce stavebních výrobků, projektant, zhotovitel, stavebník nebo jiný účastník výstavy?

Provedeme Vám posouzení konstrukcí a použitých výrobků a provedených stavebních prací

Výsledkem naší odborné činnosti je odborné stanovisko, stručné vyjádření ke zjištěnému stavu na místě, např. jako podklad pro prvotní jednání na SVJ, se správcem nebo majitelem objektu, nebo odborný posudek shrnující provedená zjištění o vadě nebo poruše konstrukce (např. výskyt vlhkosti na povrchu konstrukce, nerovná podlaha apod.), nebo znalecký posudek … více viz Znalecké a odborné posudky

Nedílnou součástí je provedení tepelně technického hodnocení, a v mnoha případech i monitoring prostředí budov.