Technická podpora pro investory a správce budov

In Upoutávka by Pavel Keim

Situace ve stavebnictví, zvyšující se nároky na kvalitu staveb, stavebních výrobků použitých ve stavbě a poskytovaných služeb, časté změny právních předpisů a normových požadavků, nutí stavebníky (osoby žádající o stavební povolení, investory a objednatele stavby), zhotovitele (stavební podnikatele) správce nemovitostí (Facility management), hledat technickou pomoc / podporu, která pro ně bude přidanou hodnotou a hlavně jim přispěje ke snížení nákladů, minimalizaci vad díla a zvýšení spokojenosti klientů a uživatelů nemovitostí.

Nabízíme Vám tyto služby:

  • odbornou a technickou pomoc v průběhu realizace a převzetí a užívání staveb (kontrola dodržování technických požadavků na stavby, stanovených technologií, vhodnost použitých výrobků pro stavbu, kontrola povinných dokumentů stavebních výrobků – DoP a štítků CE)
  • zpracování odborných a znaleckých posudků
  • odborná pomoc při řešení poruch a vad staveb a reklamacích
  • technická podpora při kontrolách v době záruky stavby (skryté vady, analýzy a průzkumy)
  • monitoring vnitřního prostředí a měření hluku
  • informační servis, nové požadavky technických norem na výroby a stavby, nové obecné technické požadavky na stavby, nové technické normy
  • poskytnutí info databáze o stavebních výrobcích označovaných CE – CE INFO
  • školení pro Vaše pracovníky (projektanti, vedoucí projektů, stavbyvedoucí)

Naše služby poskytují zkušení pracovníci s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi ve stavebnictví, technickém poradenství a zkušebnictví.