Kontrola výrobků pro Vaši stavbu

In Upoutávka by Pavel Keim

  Nařízení (EU) č. 305/2011, které je přímo platné i v ČR, stanoví zcela nové požadavky deklaraci typu výrobku, obsah označování CE i na dokumentaci výrobku poskytovanou povinně výrobcem.

  Kvalita stavby, je obrazem projektové dokumentace, řemesla a použitými výrobky pro realizaci stavby. Použití stavebních výrobků, jejichž vlastnosti neodpovídají požadavkům na stavební konstrukce, případně požadavkům stanoveným projektantem, tedy stavebních výrobků nevhodných pro danou stavební konstrukci, nebo stavebních výrobků výrobcem určených pro jiné než dané použití bývá předzvěstí následných nedostatečností, vad a poruch konstrukce, nebo degradace použitých výrobků a tím snížení trvanlivosti konstrukce.

  Cena provedených kontrolních přejímacích zkoušek výrobků dodaných na stavbu je pouhým zlomkem nákupní ceny celé dodávky. Proč nevyžít v minulosti běžné zvyklosti stavebních firem, provádět přejímací zkoušky výrobků na stavbě? Nyní je vymahatelnost dodávky výrobků s požadovanými vlastnostmi velmi vysoká – nový právní dokument povinně vydávaný výrobci, „Prohlášení o vlastnostech výrobku“ (PoV, DoP) obsahuje deklarované vlastnost výrobku.

  Je s čím porovnávat kvalitu dodávky!

  Nabízíme Vám:

  provádění zkoušek na stavbu dodávaných výrobků nebo nezávislý odběr dodaných výrobků pro provedení laboratorních zkoušek. Předáme Vám zkušební protokol naší akreditované zkušební laboratoře včetně posouzení shody zkoušených vlastností k deklaraci výrobce – hodnotám uváděných v DoP