Vady a poruchy konstrukcí staveb

In Upoutávka by Pavel Keim

Nejste si jisti, zda máte reklamovat stavební dílo? Nezdá se Vám kvalita zhotoveného stavebního díla? Nejste spokojeni s vyřízením reklamace?

Provedeme Vám posouzení konstrukcí a použitých výrobků a provedených stavebních prací

Posoudíme danou konstrukci, nedodržení požadavků na stavby, určíme, zda se jedná o vadu, či poruchu a na čí straně je odpovědnost za nežádoucí stav, s kterým jste nespokojeni …více viz Vady a poruchy staveb

Výsledkem naší odborné činnosti je odborné stanovisko, stručné vyjádření ke zjištěnému stavu na místě, např. jako podklad pro prvotní jednání na SVJ, ze správcem nebo majitelem objektu, nebo odborný posudek shrnující provedená zjištění o vadě nebo poruše konstrukce (např. výskyt vlhkosti na povrchu konstrukce, nerovná podlaha apod.), nebo znalecký posudek …více viz Znalecké a odborné posudkyZkoušení vlastností stavebních výrobků

Často nedílnou součástí vypracování odborných posudků nebo znaleckých posudků nebo i samostatný požadavek klienta je provedení měření povrchových teplot konstrukcí na stavbě nebo dlouhodobé měření (monitoring) parametrů vnitřního prostředí (teplota a vlhkost vnitřního vzduchu, obsah CO2, rychlost vzduchu).