Informace pro držitele certifikátu EnMS a pro zájemce o certifikaci EnMS

In novinky by VUPSadmin

Dne 22. srpna 2018 byla publikována norma ISO 50001:2018, která nahrazuje normu ISO 50001:2011.
Česká verze normy ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití byla vydána 1.3.2019.

Přechodné období bylo stanoveno v rezoluci IAF na tři roky po vydání publikace nové normy tj. do 21.8.2021. Současné certifikáty vydané podle normy ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 přestanou platit dne 21. srpna 2021.

Certifikační orgán č. 3009 bude dle požadavků Rezoluce IAF provádět audity podle původní normy ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 pouze do 21. února 2020. Od tohoto data budou všechny audity probíhat podle nové normy ISO 50001:2018 resp. ČSN EN ISO 50001:2019. Přechod na novou normu lze provést v rámci opakované certifikace, pravidelného dozorového auditu, případně mimořádného auditu. Posouzení k přechodu na novou normu bude prioritně prováděno jako součást pravidelného plánovaného dozoru. Výstupem dozorového auditu bude změna certifikátu s uvedením shody systému managementu hospodaření s energií dle nové normy. Konec platnosti tohoto certifikátu bude shodný s datem platnosti původního certifikátu. Certifikační cyklus každého klienta tak nebude narušen.

Při plánování nejbližšího dozorového auditu bude s každým klientem individuálně dohodnut plán přechodu. Provádění dozorového auditu dle nové normy se předpokládá navýšení doby auditu o 0,5 auditodne.

V případě nejasností nebo potřeby dalších informací nás, prosím neváhejte kontaktovat.