WORKSHOP – Požadavky na výrobky při jejich uvádění na trh; Návrh zákona o stavebních výrobcích

In Upozornění by Pavel Keim

OBECNÉ POVINNOSTI VÝROBCŮ, DOVOZCŮ A DISTRIBUTORŮ PŘI UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH

 

“Dodávejte na trh ČR a EU stavební výrobky v souladu s legislativou“

(TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VYBRANÉ STAVEBNÍ VÝROBKY dané nařízením vlády ČR, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh)

28. listopadu 2018 (středa), Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař, 1. patro, č. dv. 115

od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Workshop je určen pro: majitele firem, manažery, kvalitáře, vedoucí pracovníky firem, prodejce, …, kteří uvádějí na trh stavební výrobky.

Co získáte účastí na workshopu? – program workshopu:
  • požadavky na stavební výrobky

  • stanovené a nestanovené stavební výrobky

  • určené normy, harmonizované normy

  • CPR

  • možné zdroje informací

  • informace o novele nařízení vlády

  • otázky a odpovědi

Co si můžete připravit s sebou?:
  • informace týkající se Vašich typů výrobků, prohlášení o shodě / Prohlášení o vlastnostech.

 

Garant workshopu: Dana Školová

Organizační zajištění: Iveta Kouďová, tel.: 281 017 216

Vložné: 900,- Kč (bez DPH), tj. 1 089,- Kč. Platba na místě nebo fakturou. Zahrnuje účast na semináři, podklady přednášky, malé občerstvení.

Zaregistrovat se můžete do 26.11.2018 na tento e-mail: skolova@vups.cz, případně telefonicky na čísle: 281 017 245.

Těšíme se na setkání s Vámi a na společně strávený čas využitý k výměně poznatků a zkušeností a na oboustranně příjemnou spolupráci.