Vydána norma ISO 45001:2018

In novinky by VUPSadmin

Norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, nahradí ČSN OHSAS 18001. Certifikované společnosti budou mít dostatek času, v rámci přechodného období, zajistit soulad s novou normou.

Norma je navržena tak, aby se dala integrovat s dalšími normami systémů managementu a byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility s novými verzemi ISO 9001 (management kvality) a ISO 14001 (environmentální management).

ČSN ISO 45001 bude pravděpodobně vydána v 9/2018.