Účast na evropském projektu EURL3A

In novinky by Pavel Keim

Od ledna 2013 do června 2014 jsme se zúčastníli evropského projektu EURL3A – European Real Life Learning Lab Alliance (RLLL). Projektu se účastnily 3 země: Holandsko, Slovinsko a Česká republika. V každém státě byla vytvořena Knowledge Alliance (Vědomostní alliance) mezi univerzitou a soukromou společností.

Hlavním úkolem VÚPS byla aktivní účast na tvorbě, vývoji a uplatňování spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a soukromým sektorem, v tomto případě mezi Stavební fakultou ČVUT v Praze a VÚPS. Vývojem RLLL VÚPS přenáší specifické potřeby místního soukromého a veřejného sektoru na vzdělávání studentů a k vývoji udržitelných materiálů a šetrné výstavby.

VÚPS působil v projektu na dvou úrovních a sice národní a mezinárodní.

V rámci národní spolupráce „national exchange“ realizoval stáže pro studenty doktorandského studia Stavební fakulty ČVUT. Studentúm se tak dostalo možnosti získat informace z oblasti posuzování stavebních výrobků, zkoušení stavebních výrobků a jejich uvádění na trh.

Na mezinárodní úrovni „international exchange“ VÚPS proškolil zahraničního experta k zavádění systémů dle ISO 50001.

Dále proběhla stáž 8 zahraničních studentů (Zuyd University, NL a University of Ljubljana, SI), při které studenti získali základní informace o posuzovaní stavebních výrobků na základě národní a evropské legislativy, zkoušení výrobků, jejich uvádění na trh, posuzování komplexní kvality budov v systému SBToolCZ, enviromentálním prohlášení o produktu – EPD, systémech managementu kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001. Součástí stáže byla i návštěva zkušební laboratoře a samostatná práce na posuzování modelového stavebního výrobku „Dřevěný panel pro vnější stěny“.