Energetický audit (EA) vede k posouzení skutečného stavu stavebních prvků a konstrukcí, energetického hospodářství a chování uživatelů na základě faktur za energie z posledních let. Slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu – v budově, ve výrobním provozu anebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují.

Nabízíme

  • zpracování energetického auditu na základě povinnosti uložené zákonem větším spotřebitelům energie
  • certifikaci a recertifikaci systému managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001

Žádost o nabídku

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně energetického auditu využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).