Přijímáme přihlášky k nové certifikaci kvalifikace stavebních dodavatelů

In novinky by Pavel Keim

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo nový systém certifikace stavebních dodavatelů dle § 233 – 240 nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Náš Certifikační orgán č. 3013 pro produkty již přijímá přihlášky k certifikaci stavebních dodavatelů dle nového zákona. Využijte výhod prokázat kvalifikaci firmy v zadávacím řízení CERTIFIKÁTEM kvalifikace stavebního dodavatele a ušetříte stálé kopírování množství nutných dokladů, které certifikát umí plně nahradit.

… více o systému certifikace stavebních dodavatelů se dozvíte na stránce Certifikace stavebních dodavatelů pro veřejné zakázky nebo kontaktujte vedoucího certifikačního orgánu č. 3013 Ing. Lubomíra Keima, tel.: 602 329 473, e-mail: keim@vups.cz