Získejte dotaci a uspořte energii!

In Upozornění by Pavel Keim

Přinášíme Vám aktuální informací z oblasti energetiky týkající se výzvy k programu OP PIK – Úspory energie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Operačního Programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK) – Úspory energie. Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, tj. podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie (např. zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, instalace OZE nebo kogenerační jednotky, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla a soustav osvětlení, atd.). Cílovou skupinou jsou malé, střední i velké podniky.

Jednou z možností jak můžete získat body potřebné ke splnění kritérií programu a schválení projektu při podání žádosti o dotaci dle výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie je implementace ISO 50001.

Zavedením systému managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ČSN EN ISO 50001, tak kromě snadnějšího přístupu k získání dotací, Vaše společnosti identifikuje další možné úspory energií.

Pokud Vás toto sdělení oslovilo, jsme připraveni Vám zodpovědět případné dotazy a poskytnout odbornou pomoc. Neváhejte nás tedy kontaktovat.

… více o ISO 50001 se dozvíte na stránce Systém managementu hospodaření s energií, certifikace ISO 50001