Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je držitelem Osvědčení, uděleným Drážním úřadem, k certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel a jejich částí podle řady norem ČSN EN 15085.

Rozhodnutí Drážního úřadu

Osvědčení vydané Drážním úřadem