KLIENTSKÉ DNY VÚPS – ISO 45001

In Upozornění by Pavel Keim

Hlavní náplní Klientských dnů je především nová norma SM BOZP – ČSN ISO 45001, dále pak novinky týkající se připravovaného zákona o stavebních výrobcích, případně stavebního zákona

Nová norma přináší velké změny v pojetí systému BOZP, jeho dokumentování i auditování.

Termíny klientských dnů:

Praha 11.10.2018

Brno – 24.11.2018

 

Program Klientského dne:
nová norma SM BOZP:

  • ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -nové požadavky, vazba na právní předpisy, aktualizace dokumentace,
  • sjednocení členění norem systémů managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001),
  • postup certifikačního orgánu při přechodu na novou normu, platnost vydaných certifikátů dle OHSAS 18001, recertifikace dle ISO 45001,
  • přestávka s občerstvením (12:30),

novela stavebního zákona v praxi (jen Praha) – zásady tvorby nového zákona,

nové normy na provádění kovových konstrukcí – EN 1090-4,-5,

zákon o stavebních výrobcích – zásady a principy připravovaného zákona.

Máte zájem dozvědět se, co budou změny normy znamenat pro Vaši organizaci?
Pak je Klientský den určen právě pro Vás.

Přihlášky na Klientské dny ke stažení zde:

přihláška PRAHA / BRNO