Certifikujeme dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

In novinky by Pavel Keim

Náš certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009 je způsobilý provádět audity a certifikace systému managementu kvality – SMJ a systému environmentálního managementu – EMS dle revidovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

V červnu a v červenci proběhl úspěšně v našem certifikačním orgánu pro systémy managementu (CO 3009) pravidelný a mimořádný dozorový audit Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

Mimořádný audit byl zaměřený na zahrnutí požadavků normy ČSN EN ISO 50003:2015 při certifikaci EnMS, přechod na normu ČSN EN ISO / IEC 17021-1:2016, ale především na posouzení způsobilosti provádět audity a certifikace podle revidovaných norem systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a environmentu ČSN EN ISO 14001:2016.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. dne 17.8.2016 vydal pro CO 3009 nové osvědčení o akreditaci č. 488/2016.

Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3009

Příloha k osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3009